Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Η Ανεργία στην Ε.Ε και την Ελλάδα.

Η πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα είναι παρόμοια με αυτή στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή ενώ μέχρι και την πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1970 δεν αποτελούσε πρόβλημα η άνοδος της ήταν σημαντική από το σημείο εκείνο και έπειτα.
Η ανεργία αυξήθηκε τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη φθάνοντας στο επίπεδο του 9.6% του ενεργού πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κοινοτική στατιστική υπηρεσία, η Eurostat. Το ποσοστό αυτό που είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας, αντιστοιχεί σε 15 εκατομμύρια 165 χιλιάδες ανέργους.
Τα στοιχεία για την Ελλάδα αναφέρονται στον περασμένο Ιούνιο, όταν η ανεργία στη χώρα μας είχε φθάσει στο 9.2%. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία έφθασε τον Αύγουστο στο 9.1% με 21 εκατ.872 χιλιάδες ανέργους.
Οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ανέργων είναι η Ολλανδία (3.5%) και η Αυστρία (4.7%), ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζουν η Ισπανία(18.9%) και η Λετονία (18.3%).
Παρότι η πορεία της ανεργίας είναι παρόμοια στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία) τα αίτια που την προκάλεσαν διαφέρουν όχι μόνο ανά οικονομία αλλά και ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Οι βασικές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την ανεργία είναι δύο: η νεοκλασική και η κεϋνσιανή.
Η αναζήτηση των αιτιών ανόδου της ανεργίας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, αλλά παρόλα αυτά κάποια, κοινά αποδεκτή παραδοχή δεν υπάρχει. Ο Paul Krugman (1994) υποστηρίζει πως σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνολογία η οποία έχει αναβαθμίσει τη ζήτηση για εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει μειώσει τη ζήτηση για άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.
Μελετώντας την ελληνική αγορά εργασίας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μπορούν να εντοπισθούν στα εξής: 1) Η αδυναμία της ζήτησης για άτομα με υψηλές δεξιότητες να συμπορευτεί με την προσφορά. 2) Η ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 3) Η υψηλή προστασία και το αφανές κόστος των εργαζομένων. 4) Η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας, και 5) Ο ρόλος τον μεταναστών.
Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο γεγονός ότι, το πρόβλημα της ανεργίας είναι αρκετά πολύπλοκο ενώ οι αιτίες της ποικίλουν. Μελετώντας την ελληνική αγορά εργασίας προκύπτει πως το πρόβλημα της ανεργίας οφείλεται κυρίως σε θεσμικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι κυβερνητικές πολιτικές και συγκεκριμένα οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δε φαίνονται ικανές να μειώσουν το ποσοστό της ανεργίας.
Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα
είναι σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτικό και επομένως η καταπολέμηση του απαιτεί την ενεργοποίηση μικροοικονομικών πολιτικών σε συνδυασμό φυσικά με άλλους παράγοντες όπως η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων σε τομείς με διεθνείς ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου